OFERIM CLIENTILOR NOSTRI, URMATOARELE SERVICII:
Consultanta privind infiintarea si modificarea de societati, P.F.A., intreprinderi individuale sau familiale, cu posibilitatea de a beneficia de pachetele noastre de servicii continand reduceri fixe sau negociate, sau gratuitati – rubrica OFERTE – , si sedii sociale sau profesionale;
Evaluare mobiliara/imobiliara a oricarui tip de bun, efectuate de evaluatori autorizati de catre A.N.E.V.A.R.;
Obtinere avize, autorizatii, licente;
Inregistrare de marci si desene industriale, brevete de inventii, etc;
Recuperare de creante, prin efectuarea demersurilor amiabile si judiciare;
Contabilitate completa, asigurata de catre economisti, contabili autorizati, experti contabili;
Servicii de resurse umane – REVISAL, ITM, CASELE DE ASIGURARI, ETC;
Servicii de protectia muncii.

INFIINTARE DE SOCIETATI DE ORICE TIP (S.R.L., SA, etc):
ACTE NECESARE:
Copii ale cartilor identitate ale asociatilor viitoarei societati;
Copie a actului de detinere a spatiului in care se va inregistra sediul social al societatii, sau mentiunea ca este solicitata si acordarea de sediu social;
Trei denumiri in ordinea preferintelor, pentru rezervare a denumirii societatii.
Termen: 3 zile lucratoare (a doua zi dupa cea a depunerii dosarului).

INFIINTARE DE PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, CU ORICE OBIECT DE ACTIVITATE:
ACTE NECESARE:
Copie a actului de detinere a spatiului in care se va inregistra sediul professional al P.F.A.;
Copie a inheierii de intabulare a imobilului in care se inregistreaza sediul, sau certificate de rol fiscal necsar la ORC pentru infiintare P.F.A., eliberat de catre Directia de Impozite si Taxe Locale de care apartine imobilul. (Se elibereaza pe loc);
Copie a actului de studii (adeverinta de absolvirea a 8 clase, scoala profesionala, liceu, facultate, etc, sau dipoma de bacalaureat sau de licenta);
Copie a actului care atesta pregatirea profesionala (in functie de activitatile a caror desfasurare se va autoriza).
Termen: 2 zile lucratoare (a doua zi dupa cea a depunerii dosarului).

INFIINTARE DE INTREPRINDERI INDIVIDUALE CU ORICE OBIECT DE ACTIVITATE:
ACTE NECESARE:
Copie a cartii de identitate a titularului P.F.A.;
Copie a actului de detinere a spatiului in care se va inregistra sediul professional al P.F.A.;
Copie a actului de studii (adeverinta de absolvirea a 8 clase,scoala profesionala, liceu, facultate, etc, sau dipoma de bacalaureat sau de licenta);
Copie a actului care atesta pregatirea profesionala (in functie de activitatile a caror desfasurare se va autoriza).
Termen: 2 zile lucratoare (a doua zi dupa cea a depunerii dosarului).

INFIINTARE DE INTREPRINDERI FAMILIALE (INTRE DOI SAU MAI MULTI MEMBRI AI FAMILIEI – RUDE DE PANA LA GRADUL IV):
ACTE NECESARE:
Copie ale cartilor de identitate ale membrilor intreprinderii;
Copie a actului de detinere a spatiului in care se va inregistra sediul professional al P.F.A.;
Copie a actului de studii (adeverinta de absolvirea a 8 clase, scoala profesionala, liceu, facultate, etc, sau dipoma de bacalaureat sau de licenta);
Copie a actului care atesta pregatirea profesionala (in functie de activitatile a caror desfasurare se va autoriza).
Termen 2 zile (a doua zi dupa cea a depunerii dosarului).

MODIFICARE DE SOCIETATI, PFA, INTREPRINDERI:

INFIINTARE DE PUNCTE DE LUCRU/ SUCURSALE/FILALE/ETC:
ACTE NECESARE:
Copie a actului de detinere a spatiului (al proprietarului), in care se inregistreaza punctul de lucru;
Copie a contractului incheiat cu proprietarul spatiului, pentru folosinta acestuia;
Daca clientul nu este in baza noastra de date, copii ale cui-ului societatii, si ale cartilor de identitate ale asocialilor, pentru redactarea deciziei asiociatului unic sau a hotararii adunarii generale a asociatilor/actionarilor, privind infiintarea punctului de lucru.
Termen: 4-5 zile.

SCHIMBARE A SEDIULUI SOCIAL/PROFESIONAL:
ACTE NECESARE:
Copie a actului de detinere a spatiului, de catre proprietarul acestuia;
Contract incheiat cu proprietarul spatiului, pentru folosinta spatiului (daca il aveti redactat deja, in caz contrar urmand a-l redacta noi, serviciul fiind inclus in pretul serviciului);
Certificat unic de inregistrare – exemplar original.
Certificate constatatoare (exemplare originale) pentru autorizare a activitatilor ce se desfasoara la sediul la puncte de lucru sau la terti.

Nota: In cazul in care CUI-ul sau certificatele au fost pierdute, nu este problema, urmand sa efectuam
demersuri pentru declararea lor ca pierdute).
Copie a actului constitutiv;
Copie a cartilor de identitate a asociatilor, daca acestea au fost schimbate, diferind datele acestora de cele din actul constitutive.
IMPORTANT: OFERIM SEDIU SOCIAL SAU PROFESIONAL, IN BUCURESTI (ORICE SECTOR), RESPECTIV IN ORICE JUDET, LA PRETURI ABSOLUT ATRACTIVE!
Termen: 5 zile – in acelasi judet 12 zile – in alt judet.

CESIUNE DE PARTI SOCIALE:
ACTE NECESARE:
PENTRU CESIUNE CU TERMEN SCURT, FARA OPOZITIE:
Copie a actului constitutiv (daca acesta document nu este deja in baza noastra de date);
Copie a actului de indentitate al persoanei careia i se cesioneaza parti sociale;
Termen: 7 zile.

CESIUNE CU TERMEN LUNG, CU POSIBILITATE A CREDITORILOR DE A SE OPUNE CESIUNII):
ACTE NECESARE:
Copie a actului constitutiv (daca acesta document nu este deja in baza noastra de date);
Copie a actului de indentitate al persoanei careia i se cesioneaza parti sociale;
Copie a actului de identitate a administratorului/ cenzorului/ auditorului/ lichidatorului;
Specimen de semnatura al persoanei numite;
Copie a actului care atesta pregatirea/titulatura profesionala, pentru cenzori/auditori/lichidatori;
Termen estimat: 45 zile.

5. NUMIRE/SCHIMBARE, a ADMINISTRATORILOR/CENZORILOR/AUDITORILOR/LICHIDATORILOR:
ACTE NECESARE:

 • Copie a actului de identitate a administratorului/cenzorului/ auditorului/lichidatorului;
 • Specimen de semnatura al persoanei numite;
 • Copie a actului care atesta pregatirea/titulatura profesionala, pentru cenzori/auditori/lichidatori;
 • Copie a actului de detinere a spatiului, de catre societate/p.f.a., intreprindere, asociatie;

Termen: 5 zile.

6. PRELUNGIRE A SEDIULUI SOCIAL /PROFESSIONAL / AL PUNCTULUI DE LUCRU:
ACTE NECESARE:

 • Copie a CUI –ului si a actului constitutiv continand datele asociatilor actuali (numai daca solicitantul nu este deja clientul nostru).
 • Copie a actului de detinere a spatiului, de catre societate/pfa, intreprindere, asociatie (numai daca solicitantul nu este deja clientul nostru).

Termen: 4 zile.

 1. PRELUNGIRE A MANDATULUI ADMINISTRATORULUI/CENZORULUI/AUDITORULUI/LICHIDATORULUI:
  ACTE NECESARE:
 • Copie a contractului incheiat cu administratorul /cenzorul / audirtorul / lichidatorul (numai daca solicitantul nu este deja clientul nostru);
 • Copie a CUI –ului si a actului constitutiv continand datele asociatilor actuali (numai daca solicitantul nu este deja clientul nostru).

Termen: 4 zile.

8. SUSPENDARE A ACTIVITATII (MAXIMUM TREI ANI):
ACTE NECESARE:

 • Copie a CUI ului (numai daca solicitantul nu este deja clientul nostru);
 • Copie a actului constitutiv continand datele asociatilor actuali (numai daca solicitantul nu este deja clientul nostru).

Termen: 4 zile.

9. DIZOLVARE CU LICHIDARE SIMULATANA, FARA LICHIDATOR:
ACTE NECESARE:

 • Copie a CUI ului (numai daca solicitantul nu este deja clientul nostru);
 • Copie a actului constitutiv continand datele asociatilor actuali (numai daca solicitantul nu este deja clientul nostru).

Termen: 4 zile.

10. DIZOLVARE CU LICHIDARE PRIN LICHIDATOR:
ACTE NECESARE:

 • Copie a CUI-ului (numai daca solicitantul nu este deja clientul nostru);
 • Copie a actului constitutiv continand datele asociatilor actuali (numai daca solicitantul nu este deja clientul nostru);
 • Copie dupa ultimul bilant si dupa ultima balanta.

Termen: 12 zile.

11. RADIERE SOCIETATE, DIN MOTIVUL DIZOLVARII SI LICHIDARII:
ACTE NECESARE:

 • Copie a CUI-ului (numai daca solicitantul nu este deja clientul nostru);
 • Copie a actului constitutiv continand datele asociatilor actuali (numai daca solicitantul nu este deja clientul nostru);
 • Raportul si bilantul de lichidare, numai daca acestea s-au efectuat de catre lichidator, inainte de predarea dosarului catre noi;
 • CUI si anexe sau certificate constatatoare de autorizare a activitatilor – in original. Daca nu le aveti, nu e problema, urmand sa efectuam noi, demersurile pentru a le declara pierdute.

Termen: 4 zile.

12. OPOZITII LA CESIUNI/DIZOLVARI/ALTE INCHEIERI ALE OFICIULUI REGISTRULUI COMERTULUI:
ACTE NECESARE:

 • Copie a CUI ului (numai daca solicitantul nu este deja clientul nostru);
 • Copie a actului constitutiv continand datele asociatilor actuali (numai daca solicitantul nu este deja clientul nostru);
 • Copie a incheierii impotriva careia se formuleaza opozitie.

Termen: 4 zile.

13. RADIERE PUNCTE DE LUCRU/SUCURSALE/FILIALE:
ACTE NECESARE:

 • Copie a CUI ului (numai daca solicitantul nu este deja clientul nostru);
 • Copie a actului constitutiv continand datele asociatilor actuali (numai daca solicitantul nu este deja clientul nostru);
 • Certificatul constatator de autorizare a activitatilor de la punctul de lucru/sucursalele/filialele/agentiile/reprezentantele, care se radiaza;

PENTRU ORICE ALTE SERVICII CE SE OPEREAZA DE CATRE O.R.C., VA COMUNICAM TELEFONIC/ELECTRONIC, ACTELE NECESARE SI TIMPUL DE SOLUTIONARE.

14. INFIINTARE/MODIFICARE DE ASOCIATII/FUNDATII/FEDERATII:
ACTE NECESARE:

Pentru infiintari:

 • Carti de identitate ale membrilor, cenzorilor/auditorilor;
 • Copie a actelor de detinere a imobilului in care se inregistreaza sediul asociatiei/fundatiei/federatiei;
 • Obiectivele/scopul organizatiei.

Pentru modificari:

 • Actul constitutiv si statutul organizatiei.

De asemenea, va oferim informatiile si consultanta necesara pentru operatiuni ce se efectueaza la O.S.I.M., I.T.M., CASE DE ASIGURARI, ADMINISTRATII FINANCIARE., ETC.